Entidades Sociais

 

Na actualidade, o concello de Ferrol conta cun total de 14 entidades adscritas ao Grupo de Dependencia e Diversidade Funcional:


Cada unha destas entidades constitúen un elemento chave a incorporar no matraz para completar o experimento da plena inclusión.

O obxectivo deste proxecto é o de servir de punto de encontro e referencia en materia de diversidade. Aquí poderás atopar a totalidade das entidades incorporadas a este un grupo de traballo.Directorio: