ConcelloEste experimento, no que cada compoñente conta, precisa da aplicación transversal da diversidade nas distintas áreas da vida pública:


O traballo da Administración pública resulta chave á hora de acadar a plena inclusión social das persoas con discapacidade na nosa sociedade. Unha sociedade poliédrica que precisa abordar a diversidade desde un punto de vista multidisciplinar.

O concello de Ferrol traballa a diversidade, desde a distintas concellerías, tentando facer de Ferrol unha cidade para todas e todos:


  • Urbanismo, mobilidade e vivenda
  • Benestar Social
  • Educación, Deporte e Cultura
  • Emprego
  • Tursimo
  • Igualdade
  • Servizos e Obras
  • Seguridade e Trafico

Algunhas das novas destacadas en materia de diversidade, das distintas áreas de actuación do concello de Ferrol:

Novas destacadas: